مرکز تصویر برداری  آذرآبادگان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از متخصصین واجدشرایط دعوت به همکاری می نماید :

۱- متخصص رادیولوژی

۲- پزشک عمومی

۳- متخصص مامایی – پرستاری

۴- کارشناس تغذیه

۵- کارشناس رادیولوژی

۶- کارشناس رشته فناوری اطلاعات پزشکی،ITومدیریت استاد پزشکی

 ۷- کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

۸- تایپیست

متقاضیان محترم فرم تکمیل شده رابا الصاق عکس به آدرس ایمیل job@azarmed.org ارسال نمایند و یا به صورت حضوری از ساعت ۱۰-۱۲ صبح به این مرکز مراجعه فرمایند.