مرکز تصویربرداری پزشکی آذرآبادگان (دکتر بابالو - دکتر باستانی)** با هدف ارایه خدمات تصویربرداری پزشکی منطبق با آخرین استانداردهای جهانی ودرزیربنایی به مساحت بیش از 2000مترمربع تاسیس گردیده است. این مرکز از بدو تاسیس تلاش نموده که با ارتفاع مستمر علمی ، تکنیکی، تجهیزاتی و فضاهای موجود و با بهبود خدمات ارایه شده نقشی هرچند کوچک در جهت افزایش کیفیت روند غربالگری، تشخیص و پایش درمان بیماری ها و در نتیجه ارتقاء سطح سلامت درکشورعزیزمان داشته باشد.

ساعات کاری مرکز

ساعات کاری مرکز تصویربرداری آذرآبادگان برای سرویس دهی به مراجعه کنندگان

  • 830 - 2030
  • 830 - 1330

امکانات مرکز تصویربرداری آذرآبادگان

دکتر علیرضا بابالو

رادیولوژیست


رادیولوژیست، فلوشیپ طب جنین و داپلر رنگی از انگلستان(UCL)

دکتر افشین باستانی

رادیولوژیست


رادیولوژیست، فلوشیپ MRI از آمریکا (Harvard)