آموزش روش معاینه ماهیانه پستان (خود معاینه گری توسط بیماران)

۱- پوستر آموزشی نحوه خود معاینه گری

۲- سرطان پستان و ماموگرافی (کتابچه راهنما)

امروزه سرطان پستان در بسیاری از کشورها شایعترین بیماری کشنده زنان به شمار می آید و متاسفاته میزان بروز آن رو به افزایش است . اگرچه شایعترین علت مرگ و میر ناشی از انواع سرطان ها در زنان درتمامی سنین ، سرطان ریه است . اما بررسی ها حاکی از آنند که سرطان پستان علت اصلی مرگ و میر ناشی از انواع سرطان ها در زنان ۳۰-۴۵ سال بوده ،‌ و ۳۰% سرطان های زنان و ۱۷% مگ و میر ناشی از کل سرطان ها را تشکیل می دهد .

دانلود مقاله

۳- لزوم غربالگری سرطان پستان (نشریه داخلی مرکز آذرآبادگان)

در طی سالیان متمادی سرطان پستان یکی از شایعترین سرطانهای زنان و از عمده ترین علل مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان بوده است . علیرغم اینکه در کشورممان آمار دقیقی از مرتالیته و انسیدانس بیماری در کل جامعه در دست نمی باشد . تحقیقات محدود انجام شده نشانگر افزایش در انسیدانس و مورتالیته این بیماری در دهه های اخیر و نیز کاهش قابل توجه در سن ابتلاء به این بیماری است ( بر طبق آمار موجود به نظر می رسد سن ابتلاء در کشور ایران ۱۰ سال از میانگین سن ابتلاء جهانی پایین تر است ) .

دانلود مقاله

۴- ماموگرافی سه بعدی (توموسنتزیس)

۵- وب سایت Suzan Komen

۶- مجموعه مقالات تخصصی ماموگرافی سه بعدی-توموسنتزیس