صفحه اصلی

ماموگرافی سه بعدی – توموسنتزیس

ماموگرافی روش استاندارد برای غربالگری و تشخیص سرطان پستان می باشد .
صفحه اصلی

سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان یا دانسیتومتری استخوان نام روشی است که با استفاده از آن میتوان سفتی و سختی و درجه محکم بودن استخوان های بدن را تعیین کرد.
صفحه اصلی

الاستوگرافی

مدالیته تشخیصی جدید و مورد تایید FDA است که از امواج اولتراسوند برای ارزیابی تفاوت در الستیسیته (یا سفتی) بافت استفاده می کند.
صفحه اصلی

کلینیک طب جنین

استفاده از مارکرهای متعدد و مختلف سونوگرافیک در غربالگری، Detailed Anomaly Scan و تعیین ریسک ناهنجاری ها و اختلالات گوناگون دوران جنینی

مرکز تصویربرداری پزشکی آذرآبادگان (دکتر بابالو - دکتر باستانی)** با هدف ارایه خدمات تصویربرداری پزشکی منطبق با آخرین استانداردهای جهانی ودرزیربنایی به مساحت بیش از 2000مترمربع تاسیس گردیده است. این مرکز از بدو تاسیس تلاش نموده که با ارتفاع مستمر علمی ، تکنیکی، تجهیزاتی و فضاهای موجود و با بهبود خدمات ارایه شده نقشی هرچند کوچک در جهت افزایش کیفیت روند غربالگری، تشخیص و پایش درمان بیماری ها و در نتیجه ارتقاء سطح سلامت درکشورعزیزمان داشته باشد.

ساعات کاری مرکز

ساعات کاری مرکز تصویربرداری آذرآبادگان برای سرویس دهی به مراجعه کنندگان

  • 830 - 2030
  • 830 - 1330
  • 8am - 4pm
  • 10am - 2pm

امکانات مرکز تصویربرداری آذرآبادگان