پوکی استخوان و سنجش تراکم استخوان :

Horizon DXA system Features ( معرفی دستگاه دانسیتومتری Horizone)

دانلود بروشور Horizone

Hologic Bone Densitometry and the Evolution of DXA

Technical and Clinical AdvantagesHorizon™ DXA System

Body  Composition Analysis

Osteoprosis

 

۱- پوکی استخوان و سنجش تراکم استخوان – دانسیتومتری (کتابچه راهنما)

امروزه رویکرد های متعددی در پیشگیری و درمان این بیماری وجود دارد، با این همه باز همه محققان به دنبال یافتن روش های جدیدتری در این زمینه هستند.

باتوجه به شیوع بالای بیماری، بدون علامت بودن آن و وجود انواع درمان ها، سنجش تراکم استخوان در موارد انتخاب شده می تواند کمک قابل توجهی به بهبود سلامت استخوان نماید. با روش های مختلفی مثل اسکن DEXA، مورد تایید هستند؛ اما بهترین و رایج ترین راه برای بررسی پوکی استخوان اسکن DEXA می باشد که به اختصار به آن DXA هم می گویند.

دانلود مقاله

۲- پوکی استخوان اپیدمی خاموش

استئوپروز یک بیماریث اسکلتال سیستمیک است که با کاهش توده استخوانی و تحلیل microarchitectural بافت استخوانی، افزایش شکنندگی و مستعد شدن برای شکستگی مشخص می گردد. به طور ساده تر استئوپروز را می توان یک کاهش در کیفیت و کمیت استخوان در نظر گرفت. به نظر برخی از محققین می توان استئوپروز را به عنوان یک حالت (condition) و شکستگی را به عنوان کمپلیکاسیون آن در نظر گرفت.

دانلود مقاله