ماموگرافی سه بعدی – توموسنتزیس
ماموگرافی سه بعدی – توموسنتزیس

ماموگرافی سه بعدی – توموسنتزیس :

معرفی دستگاه ماموگرافی سه بعدی Hologic

–         ماموگرافی روش استاندارد برای غربالگری و تشخیص سرطان پستان می باشد .

–         صرف نظر از مزایای ماموگرافی که به همگان روشن است ، این روش تشخیصی محدودیت هایی نیز دارد که عمده ترین آنها روی هم افتادن ( Overloping ) تصاویر بافت ها در تصاویر دوبعدی می باشد که ممکن است باعث پنهان ماندن برخی از ضایعات از دید ناظر گردد . در ماموگرافی سه بعدی ( توموسنتزیس ) با توجه به اینکه بافت پستان بصورت لایه به لایه ( Slice by slice ) مورد ارزیابی قرار می گیرند قابلیت تشخیص نیز به صورت بارزی افزایش یافته و بر محدودیت ذکر شده برای ماموگرافی دوبعدی غلبه می گردد .

–         قابلیت مشاهده لایه به لایه  در ماموگرافی سه بعدی ویژگی منحصر به فردی است که خصوصا در بانوان جوانتر و آنهایی که نسج پستانی متراکم دارند کارایی عالی تری دارد به عنوان مثال : اگر بافت پستان را به ” درختان جنگل ” و غده سرطانی را به ” حیوانی ” در بین درختان تشبیه کنیم و ماموگرافی را به تصویری که از بیرون جنگل از درختان گرفته می شود ، ممکن است در جنگلی که دارای درختان متراکم تر و پربرگ تر می باشد .

( نسج متراکم پستان یا Dense breast ) ، روی هم افتادن تصاویر درختان و شاخ و برگ آن ها مانع مشاهده ” حیوان ” در داخل آن شود ولی با استفاده از ماموگرافی سه بعدی ( توموسنتزیس ) می توانیم صفوف درختان را لایه به لایه کنار زده و لایه های مختلف را بصورت مستقل مشاهده و بررسی نماییم بنابراین شانس پیدا کردن ” حیوان ” مذکور بسیار بالاتر خواهد بود .

–         تجهیزات ماموگرافی سه بعدی ( توموسنتزیس ) انقلابی در تشخیص بیماری های پستان بوجود آورده است و بر طبق تحقیقات انجام گرفته موجب افزایش حداقل %۴۰ در تشخیص سرطان های مهاجم و کاهش حداقل %۴۰ در نیاز به بررسی های مختلف دیگر ( به علت عدم تشخیص قطعی ) ( Recall rate ) خواهد شد .

–         ماموگرافی سه بعدی ( توموسنتزیس ) مورد تایید FDA بوده و برای اولین بار در کشورمان به صورت بسته کامل ( Full package ) شامل توموسنتزیس ، تشخیص با کمک کامپیوتر CAD و Work station ویژه ماموگرافی نصب و راه اندازی شده است .

مجموعه مقالات تخصصی  ماموگرافی سه بعدی – توموسنتزیس

–         مطالب تخصصی

–         مطالب عمومی