آذرآبادگان * از مهدهای فرهنگ غنی ایران در ادوار مختلف تاریخ بوده و سوابق مکتوب آن کافیست که این خطه را به عنوان منبع الهام و تنویر دانش و فرهنگ ایران زمین معرفی نماید. شهر تبریز نیز در مرکز این خطه با سابقه غنی فرهنگی، تاریخی و موقعیت خاص جغرافیایی، مرجعی برای شهرها، استان ها و کشورهای همجوار بوده است و همواره به عنوان شهراولین ها، اقتخاری برای ایران عزیز بوده است.

مرکز تصویربرداری پزشکی آذرآبادگان** با هدف ارایه خدمات تصویربرداری پزشکی منطبق با آخرین استانداردهای جهانی ودرزیربنایی به مساحت بیش از ۲۰۰۰مترمربع تاسیس گردیده است. این مرکز از بدو تاسیس تلاش نموده که با ارتفاع مستمر علمی ، تکنیکی، تجهیزاتی و فضاهای موجود و با بهبود خدمات ارایه شده نقشی هرچند کوچک در جهت افزایش کیفیت روند غربالگری، تشخیص و پایش درمان بیماری ها و در نتیجه ارتقاء سطح سلامت درکشورعزیزمان داشته باشد. آذرآبادگان: نام قدیمی آذربایجان - پارسی میانه آتروپاتگان: ریشه به سردار پارسی هخامنشیان آتروپات بر می گردد. نام آذربایجان معرب آنروپاتگان (مکان آتروپات) است. آتروپات، ساتراپ(والی) ایرانی بود که بخش های شمال ایران را در زمان حمله اسکندر از اشغال حفظ کرد.